Ouderenzorg/spreekuur

Huisartsen krijgen steeds meer te maken met oudere patiënten met complexe problemen.

Een deel van deze patiënten is kwetsbaar. Zij lopen een verhoogd risico op acute opname in het ziekenhuis of op verhuizing naar een verpleeg- of verzorgingshuis vanwege het wankele evenwicht tussen draagkracht en draaglast.

Wij willen bij deze kwetsbare groep ouderen problemen in een vroeg stadium onderkennen, samenhang brengen in de zorg en de thuissituatie versterken.

Ons doel is: de zorg voor en rondom een “kwetsbare” oudere zo goed mogelijk te organiseren zodat zij zo lang mogelijk op een veilige en verantwoorde manier thuis kunnen wonen.

Wanneer is iemand kwetsbaar?

Kwetsbaarheid kan op veel verschillende vlakken spelen: op lichamelijk, geestelijk of maatschappelijk gebied, geheugenproblemen, in de zelfredzaamheid of communicatie.

Om te beoordelen bij welke oudere er sprake is van kwetsbaarheid zullen in eerste instantie alle 75- plussers benaderd worden door onze praktijkondersteuner Astrid Steghuis. Zij komt dan bij u thuis om de gezondheid en leefsituatie zo goed mogelijk in kaart te brengen en een vragenlijst door te nemen. Hanneke Mollink (wijkverpleegkundige) maakt ook actief deel uit van dit spreekuur en zal ook regelmatig bij deze bezoeken aanwezig zijn.

Vervolgens zullen zij samen met huisarts Maike Righart beoordelen of iemand een kwetsbare oudere is of niet. Als er problemen worden gesignaleerd wordt er in goed overleg, zo snel mogelijk verder onderzoek gedaan. Kwetsbare ouderen zullen daarna periodiek door de specialist Ouderengeneeskunde, onze praktijkondersteuner en/of de wijkverpleegkundige bezocht worden.

Wij hopen hierdoor goed op de hoogte te zijn van de bestaande problematiek, mee te denken over oplossingen en op tijd in te kunnen grijpen bij verslechtering van bepaalde situaties.

Voor vragen met betrekking tot dit spreekuur kunt u terecht bij Astrid Steghuis die in principe dagelijks via de huisartsenpraktijk te bereiken is.

Contact

Spoednummer 053-5385500

Prins Bernhardstraat 4
7586 BH Overdinkel
Telefoon: 053-5361868
Fax: 053-5361867

Routebeschrijving >

Menu