Klachten

Veel misverstanden kunnen mogelijk voorkomen worden, als men van te voren zelf kan nagaan wat men van de huisarts eigenlijk verwacht. Het is goed, dit dan ook zo te bespreken met ons. Soms wilt u alleen een medicijn voor een klacht, soms alleen gerustgesteld worden door een onderzoek of verwijzing, soms alleen een advies of een luisterend oor voor zorgen of verdriet waarmee u leeft.

Openheid van beide partijen is het sleutelwoord voor een goede samenwerking hierbij.
Hierbij hopend op een plezierige samenwerking in onze praktijk namens alle medewerkers.

De huisarts is aangesloten bij de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg).

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij stellen het op prijs wanneer u, wanneer u ontevreden bent, dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088-0229191.

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Contact

Spoednummer 053-5385500

Prins Bernhardstraat 4
7586 BH Overdinkel
Telefoon: 053-5361868
Fax: 053-5361867

Routebeschrijving >

Menu