Huisregels

HUISREGELS HUISARTSENPRAKTIJK ‘T VELD

Medewerkers, patiënten en hun begeleiders gaan op een vriendelijke en respectvolle manier met elkaar om. Correcte omgangsvormen stellen wij zeer op prijs.

Medewerkers dulden geen enkele vorm van agressief gedrag, verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag. Als een medewerker zich onveilig voelt, wordt de politie ingeschakeld.

Medewerkers zijn als hulpverleners verplicht medische hulp te verlenen indien nodig en mogelijk. Zij kunnen niet gedwongen worden tot een bepaalde (be-)handeling, indien dit indruist tegen hun professionele beroepsnorm of -ethiek.

Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten.

Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

In opdracht van de huisartsen vraagt de assistente welke klachten u heeft. Op basis van uw antwoorden kan de assistente bepalen hoe u het beste geholpen kunt worden.

Gebruik de spoedlijn alleen voor levensbedreigende situaties, anders wordt de verbinding verbroken.

Als u een afspraak heeft, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. De arts zal u daarna binnenroepen. Het spreekuur van een arts kan uitlopen waardoor u later wordt binnengeroepen dan afgesproken.

Dreigt u door overmacht te laat te komen, laat het ons alstublieft weten.

Wanneer u niet kunt komen, vragen wij u zich 24 uur van te voren af te melden. Als dit vaker niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt de tijd/kosten te factureren.

Wij houden de wachtkamer graag netjes. Daarom stellen wij het op prijs als u gebruikte tijdschriften en speelgoed teruglegt op de plek die daarvoor bestemd is.

Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.

Zonder toestemming is het verboden om te fotograferen of te filmen.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.

De huisartsenpraktijk spant zich in om u tijdig te informeren over nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn, door schriftelijke berichtgeving in de praktijk en op de website www.hetveld.eu Kijk hier regelmatig op!

Bij klachten over (het functioneren van) een medewerker kan de patiënt hier een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, of bij de huisarts of door het invullen van een klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt altijd geïnformeerd wordt.

Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven in onze praktijk en niet in Nederland verzekerd zijn) betalen vooraf contant. Hiervoor ontvangt u een rekening.

Zonder geldige reden mag u NIET in de praktijk aanwezig zijn.

Patiënten en hun begeleiders worden geacht zich aan bovenstaande huisregels te houden. Bij overtreding zullen wij u hierop worden aanspreken.

Contact

Spoednummer 053-5385500

Prins Bernhardstraat 4
7586 BH Overdinkel
Telefoon: 053-5361868
Fax: 053-5361867

Routebeschrijving >

Menu